Gå samman mot extremhögern

Sverigedemokraterna använder kyrkovalet som en språngbräda för att driva kyrkan i en högerkonservativ riktning och påverka hela samhällsdiskussionen med sitt främlingsfientliga och rasistiska gift. En röst på oss ger dem inte den chansen.

Solidaritet här och i världen

I mässan bryts brödet. Ett bröd som bryts och räcker för alla. Så ska brödet delas i vardagen. Utifrån denna hållning bedriver kyrkan sitt diakonala arbete. Svenska kyrkan är är en stark samhällsaktör i solidaritet med utsatta människor i Sverige och världen. Vi vill förstärka det arbetet och att kyrkan med Jesus som förebild ger förtryckta en röst att höras med.

För en feministisk kyrka

Vår kyrka är feministisk och värnar om alla kvinnors rättigheter både i kyrkan och samhället. Alla tjänster och uppdrag i kyrkan ska vara öppna för kvinnor och alla präster ska viga par oavsett hur familjebildningen ser ut. HBTQ-personers rätt till full delaktighet i kyrkan ska garanteras.

Stöd den demokratiska folkkyrkan

Många medlemmar, anställda medarbetare, ideellt arbetande och hårt engagerade volontärer i svenska kyrkan gör ett fantastiskt arbete i solidaritet med utsatta. Vi är en solidarisk rörelse med alla dem och vill stötta deras engagemang för en demokratisk och radikal folkkyrka som förändrar.

För en antirasistisk kyrka

Vår kyrka är öppen och välkomnande för alla människor - vare sig du bott i Sverige hela ditt liv eller nyss kommit hit. ViSK arbetar för en generös flyktingpolitik och vill stärka kyrkans stöd till papperslösa och ensamkommande.

För en klimatsmart kyrka

I respekt för allt levande och vår egen överlevnad är det nödvändigt att stå upp och ta ansvar för klimat- och miljöfrågorna. ViSK arbetar för att kyrkan ska gå före, inte minst som en av Sveriges största skogs- och markägare.

Ja, klart jag ska rösta

Hur röstar jag?

Alla som är över 16 år och medlemmar i svenska kyrkan är röstberättigade i kyrkovalet. Du får hem ett röstkort senast den 30 augusti där adressen till din vallokal står.

I valet kan du rösta till kyrkomötet (nationellt), stiftet (regional nivå) och kyrkofullmäktige (lokalt). ViSK (Vänstern i Svenska Kyrkan) ställer upp i valet till kyrkomötet, nästan alla val till stiften och många kyrkofullmäktigeval. Du röstar på oss genom att ta våra valsedlar i vallokalen. Hittar du inte våra valsedlar tar du blanka valsedlar för respektive val och skriver “Vänstern i Svenska Kyrkan”.

Var röstar jag?

Du kan antingen rösta i den på röstkortet angivna vallokalen den 17 september eller i förtidsröstningslokaler över hela Sverige mellan den 4-17 september. Ta med ditt röstkort och legitimation. Du kan också brevrösta men måste då ordna ett brevröstningspaket från din pastors- eller församlingsexpedition.

Läs mer hos Svenska Kyrkan

För det vidare

Har du en mamma, en bekant eller någon annan som vill att Svenska kyrkan ska fortsätta utvecklas som en öppen och demokratisk folkkyrka? Tipsa och bjud in alla så att de också kan avge sitt vallöfte.